Zapraszamy na Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

Zapraszamy na kolejne Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, które rozpocznie się 26 października br.,

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę, otworzyć się na łaskę uzdrowienia i działanie Ducha Świętego, który tak jak 2000 lat temu zstąpił na Apostołów, tak dzisiaj przychodzi, aby ożywić i umocnić swój Kościół.

 

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. (J 8,12)

Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym wyrosło na bazie ogólnoświatowego zrywu duchowego, który w drugiej połowie XX wieku doprowadził we wszystkich wielkich Kościołach chrześcijańskich do utworzenia grup modlitewnych.

Seminarium to propozycja rekolekcji, poprzez które Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego. Jest skierowane do osób pragnących odnaleźć Boga w konkrecie swojego życia, jest zaproszeniem do zaangażowania się w służbę Kościołowi. Jest wdrożeniem w pełnię bycia chrześcijaninem.

Może wzięcie udziału w Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, będzie dla Ciebie okazją do otworzenia drzwi serca Chrystusowi.

Jezus nasz Pan i Zbawiciel zaprasza byśmy przyszli i zaczerpnęli ze źródła Bożego zbawienia.
To zaproszenie jest skierowane do każdego z nas osobiście. On zna nas lepiej niż my sami siebie. Zna dobrze naszą sytuację życiową, nasze pragnienia, plany, radości, a także naszą słabość, grzech, zniewolenie. On wie jak zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. Chce przyjść do nas z łaską przebaczenia, uzdrowienia, uwolnienia. Pragnie zrodzić nas na nowo w mocy Swojego Ducha. Duch Święty może przemienić nasze serca, doprowadzić nas do pełni życia, do pełnego otworzenia się na Swoje dary, byśmy stali się prawdziwymi świadkami Miłości Jezusa, byśmy jawili się jako prawdziwe źródła światła w świecie.

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. (Ap 3,20)