3_14

Pismo ewangelizacyjne „Posłanie” wydajemy od marca 2003 r. Zrodziło się ono z potrzeby dzielenia się z innymi doświadczeniem wiary ożywionej tchnieniem Ducha Świętego, a także by pełniej realizować charyzmat naszej wspólnoty, którym jest formowanie uczniów i posyłanie ich do świata.

 

W tych dwóch obszarach – ewangelizacji i formacji – rozciąga się zakres tematów poruszanych w naszym Piśmie. Dlatego jest ono skierowane zarówno do osób poszukujących, jak i postępujących na drodze wiary.

Konferencje i homilie współpracujących z nami kapłanów niosą żywe Słowo Boże.

Liczne świadectwa osób z naszej wspólnoty i nadsyłane przez innych zachęcają do ufnego otwarcia się na miłość Tego, Który Był, Który Jest i Który Przychodzi, aby przynosić nam uzdrowienie, uwolnienie, by przywracać utracony sens życia, prostować nasze ścieżki.

Artykuły, wychodzące spod pióra członków redakcji i współpracowników, poruszają zagadnienia szeroko pojętej duchowości oraz aktualnych wydarzeń ewangelizacyjnych, w które zaangażowana jest nasza wspólnota.

Zamieszczane wywiady dotykają wielu zagadnień nurtujących współczesnego człowieka i otwierają na problematykę misyjną Kościoła.

1-2014okladka1

 

6_13_wpis
Zapraszamy osoby zainteresowane do współtworzenia naszego pisma poprzez przesyłanie drogą internetową własnych świadectw, artykułów lub propozycji tematów.

Zapraszamy także do czytania pisma „Posłanie”, które można zamawiać telefonicznie, mailowo, listownie lub poprzez sklep internetowy. Zachęcamy również do zamawiania prenumeraty.

WYDAWCA: Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Posłanie”

REDAKTOR NACZELNY: Dagmara Krzyżanowska

REDAKCJA PISMA: Agnieszka Kozłowska, Renata Czerwińska

WSPÓŁPRACA: Ewa Leszczełowska, Katarzyna Ciesielska, Tomasz Kalniuk

OPRACOWANIE GRAFICZNE I ŁAMANIE KOMPUTEROWE: Marta Kalniuk
DRUK: Drukarnia Loretańska, Warszawa – Rembertów