Wywiad

Być apostołem Bożego Miłosierdzia

Z s. Elżbietą Siepak SMBM, rzecznikiem prasowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - o zwyczajnej świętości, orędziu Miłosierdzia Bożego i dostrzeganiu Boga we wszystkim - rozmawiają Anna Jakubowska i Katarzyna Ciesielska

Czytaj więcej
Wywiad

Bądźcie wierni do końca

Z liderem zespołu New Day, Rafałem Boniśniakiem, o muzyce, nawróceniu i spotkaniu z błogosławioną piątką oratorianów rozmawiają Anna Jakubowska i Katarzyna Ciesielska

Czytaj więcej
Wywiad

Dawać z radością

z Jackiem Pulikowskim o kryzysie rodziny, uczeniu się prawdziwej miłości i wspólnym kopaniu ogródka rozmawiają Anna Jakubowska i Joanna Sędzik.

Czym jest miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną?

Czytaj więcej
Wywiad

Scalić człowieka

Z o. Karolem Meissnerem, benedyktynem, lekarzem i teologiem, autorem wielu publikacji dotyczących etyki i wychowania, płciowości, zagadnień życia rodzinnego i małżeńskiego, rozmawiają Katarzyna Ciesielska i Anna Jakubowska.

Czym jest miłość między kobietą a mężczyzną?

To pytanie dotyczy pewnego szczególnego wypadku miłości, bo miłość jest zadaniem wszystkich ludzi. Miłość między kobietą a mężczyzną w swej istocie nie różni się od miłości w ogóle. 

Czytaj więcej
Wywiad

Nie zatracić Boga żywego w sobie cz. 2

Z s. Anną Bałchan SMI rozmawia Marta Kalniuk

Czy Siostra ze swoim temperamentem zawsze chciała być zakonnicą?

W życiu! Do zakonnic z szacunkiem, ale na odległość. Dziwne, sztywne dziwadła, gadające nieludzkim językiem, jakimś takim pozaziemskim. To, że jestem w klasztorze, to dowód na dowcip Najwyższego. Stworzył kozę-buldoga i ona poszła do klasztoru.

Czytaj więcej
Wywiad

Nie zatracić Boga żywego w sobie cz. 1

Z s. Anną Bałchan SMI rozmawia Marta Kalniuk

Czym się Siostra na co dzień zajmuje?

Cóż, jestem homo sapiens, czasem ledwo sapiens, normalnie siostra zakonna, człowiek, który zawierzył Bogu i przeżywa z Nim przygodę. Jestem we wspólnocie Sióstr Maryi Niepokalanej. To zgromadzenie, którego charyzmatem jest praca z kobietą od narodzin do naturalnej śmierci, szczególnie zaś chodzi o sytuacje kryzysowe.

Kiedy wrzuci się w wyszukiwarkę internetową hasło „s. Anna Bałchan”, pojawia się informacja, że Siostra jest „siostrą od prostytutek”. 

Czytaj więcej
Wywiad

Pismo Święte ma moc uzdrowienia

Z o. Józefem Witko OFM rozmawiają Katarzyna Ciesielska i Marta Kalniuk

(...)

Wiemy, że Ojciec w całej Polsce prowadzi także msze w intencji uzdrowienia. Kiedy zaczęło się to dzieło, jak Ojciec rozpoznał potrzebę prowadzenia takich mszy? 

Czytaj więcej
Wywiad

Chrześcijanie w Chinach

Z ks. Czesławem Wojciechowskim rozmawia Tomasz Kalniuk

Na początku proszę nam się przedstawić i powiedzieć, jak doszło do tego, że aktualnie jest Ksiądz w Chinach?  

Czytaj więcej
Wywiad

Panie, wejdź w moje życie!

Z ks. Rafałem Jarosiewiczem - rekolekcjonistą, ewangelizatorem, autorem wielu płyt i książek rozmawiają Anna Jakubowska i Marta Kalniuk

Ewangelizował ksiądz na Woodstocku. Jak to wszystko się zaczęło? I czy mógłby nam Ksiądz opowiedzieć, jak spotkał Chrystusa w swoim życiu? 

Jest taki piękny tekst w Liście św. Jana, który mówi, że nie możemy nie mówić o tym, cośmy widzieli i czego dotykały nasze ręce.

Czytaj więcej
Wywiad

Tu czułem się jak w domu

Z o. Albertem Osewskim CFR rozmawia Anna Jakubowska

Czy mógłby Ojciec opowiedzieć, jak rozeznał swoje powołanie i trafił do wspólnoty Franciszkanów Odnowy w Stanach Zjednoczonych?

Z mojej historii powołania nie dałoby się zrobić sensacyjnego filmu. Ta historia tak naprawdę jest bardzo prosta. Dość wcześnie Bóg zniknął z mojego życia, co w konsekwencji przysporzyło mi i innym sporo problemów. W 1994 r., gdy miałem 17 lat, cała moja rodzina wyjechała do Stanów Zjednoczonych, a ja wraz z nimi.

Czytaj więcej
Wywiad

Potrzebujemy przebaczenia

Z o. Józefem Witko OFM rozmawia Tomasz Kalniuk

(...)

Czy możemy mówić o etapach przebaczenia, czy to jest tylko kwestia modlitwy za osobę, która nas zraniła? Czy dochodzą do tego jakieś gesty?

Czytaj więcej
Wywiad

Jak otworzyć się na Ducha Świętego?

Z o. Józefem Witko OFM rozmawia Marta Kalniuk

Jest Ojciec znanym rekolekcjonistą, głosi rekolekcje charyzmatyczne. Tutaj, w Toruniu, prowadzi właśnie Ojciec rekolekcje pod hasłem: „Doświadczenie Ducha Świętego”. Skąd taki temat?

Czytaj więcej
Wywiad

Abym był z Tobą w wieczności

Z o. Marcinem Ciechanowskim OSPPE, egzorcystą archidiecezji częstochowskiej, rozmawiają Marta Kalniuk i Anna Jakubowska

Jak Ojciec odkrył swoje powołanie? Czy wybór ten był od początku dla Ojca oczywisty?

Czytaj więcej
Wywiad

Jesteśmy wezwani do ewangelizacji!

John Jonathan Paul jest świeckim misjonarzem, przedstawicielem ICPE (Institute for World Evangelisation. ICPE Mission). Jest to Międzynarodowy Katolicki Program Ewangelizacji – międzynarodowa świecka wspólnota misyjna, założona na Malcie w 1985 roku i obecna dzisiaj na wszystkich kontynentach. W 2002 roku Instytut Ewangelizacji Świata – ICPE Mission – otrzymał od Stolicy Apostolskiej papieskie zatwierdzenie jako międzynarodowe prywatne stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim.
Czytaj więcej
Wywiad

Bóg rozpalił moje serce

Z Marią Vadią, znaną w Kościele katolickim charyzmatyczną ewangelizatorką, rozmawia Tomasz Książczak

Witaj, Mario. Właśnie zakończyły się w Toruniu prowadzone przez ciebie rekolekcje ewangelizacyjne poświęcone modlitwie uwielbienia. Chciałbym na wstępie zapytać o twoje pierwsze spotkanie z Jezusem. Jak to się stało, że Go poznałaś? 

Czytaj więcej
Wywiad

Wstań i chodź w imię Jezusa!

Z ks. Johnem Baptistą Bashoborą – znanym rekolekcjonistą, diecezjalnym koordynatorem Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Diecezji Mbarara w południowo-zachodniej Ugandzie - rozmawia Katarzyna Ciesielska.

Gościmy w Polsce ks. Johna Bashoborę, kapłana z Ugandy. Jak zrodziło się Księdza powołanie kapłańskie? 

Moje powołanie do kapłaństwa pojawiło się, kiedy miałem sześć lat. Pewien ksiądz z Kanady przyszedł do nas na lekcję i mówił o Jezusie.

Czytaj więcej
Wywiad

Wybieraj drogę dziękczynienia

Z o. Józefem Witko OFM rozmawia Tomasz Kalniuk

Boże, obmyj nas Swoją Najświętszą Krwią, a to, o czym będziemy mówić, niech stanie się znakiem Twojej miłości, Twojej obecności, abyśmy mogli powiedzieć to, co chcesz, a ci, którzy będą czytać, mogli z tego skorzystać; by żadne niepotrzebne słowa nie wtargnęły w nasze myśli. Okaż nam swoje miłosierdzie, pobłogosław. Niech ten sprzęt i my sami będziemy osłonięci Najświętszą Krwią Zbawiciela. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nasi Aniołowie stróżowie, módlcie się za nami. 

Czytaj więcej
Wywiad

On jest motorem napędowym

Z Piotrem i Jackiem z grupy "Wyrwani z niewoli" rozmawia Marta Kalniuk  

Jesteśmy na Diecezjalnych Dniach Młodzieży w Hartowcu, z nami „Wyrwani z niewoli” – Piotr i Jacek. Na samym początku chciałabym zapytać, jak to się stało, że zajęliście się ewangelizacją? 

Czytaj więcej
Wywiad

W życiu wszystko jest łaską

O przypadkach nieprzypadkowych, koncercie uwielbieniowym „Jednego Serca, jednego Ducha” i modlitwie różańcowej, która daje wolność z Janem Budziaszkiem rozmawia Renata Czerwińska.

Spotykamy się w przeddzień Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, podczas którego będzie się Pan dzielił swoim świadectwem wiary z więźniami i uczniami. No właśnie, jak dokonało się Pańskie nawrócenie?

Czytaj więcej