Przekaż nam darowiznę

Prosimy Was o wsparcie naszej działalności ewangelizacyjnej.
Rachunek bankowy: PKO BP SA 40 1020 5011 0000 9402 0296 5739

Można również skorzystać z poniższych linków:
Za pomocą szybkiego przelewu przekaż nam kwotę 5 zł
Za pomocą szybkiego przelewu przekaż nam kwotę 10 zł
Za pomocą szybkiego przelewu przekaż nam kwotę 20 zł
Za pomocą szybkiego przelewu przekaż nam kwotę 50 zł
Za pomocą szybkiego przelewu przekaż nam kwotę 100 zł 

Adres siedziby:
Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Posłanie”
ul. Błękitna 24
87-100 Toruń
NIP: 956-219-61-60
REGON: 340310119
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000343395

Kontakt:
tel. 724 088 753
e-mail: wspolnota@poslanie.pl

Wysyłając nam darowiznę wpisz cel: "na cele kultu religijnego".
Dla nas to oznacza przeznaczenie jej na ewangelizację. Tak sformułowany cel, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darczyńca – osoba fizyczna może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% tego dochodu. A osoba prawna 10% tego dochodu.