Najnowsze artykuły

Twoje życie jest misją!

Kościół jest misyjny z samej swej natury – głosi Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad Gentes  (DM 2). Logiczną konsekwencją tego jest fakt, że naturą każdego chrześcijanina jest bycie misjonarzem. ...

Nie odrzucaj radości

Zawsze mamy jakiś powód, żeby się nie radować. Nie odrzucaj radości. Kiedy demon zabiera nam łaskę, czyni nas brzydkimi i smutnymi. A zatem: czy chcesz należeć do demona, czy być synem Maryi? Maryja to ...

Najnowsze świadectwa