Zjednoczona z Panem w Krzyżu

krzyz4

Mam na imię Danuta, mam 64 lata i pragnę podziękować Bogu za Jego obecność i działanie w mym życiu. W 1992 roku przeżyłam śmierć kliniczną jako następstwo zawału serca. To wydarzenie skłoniło mnie do szukania odpowiedzi na najważniejsze pytania w życiu, dotyczące Boga, śmierci, sensu istnienia. Bóg tak pokierował moimi krokami, że znalazłam się w Odnowie w Duchu Świętym, we wspólnocie „Studnia Jakuba” […]

Przejść przez więzienne bramy

anias1

Jak trafić za kraty przez uprzejmość, o Bożych cudach i nowej jakości życia z Anną Stranz – prezesem Zarządu Stowarzyszenia Bractwa Więziennego w Bydgoszczy – rozmawia Katarzyna Ciesielska Czym jest Bractwo Więzienne? „Bractwo Więzienne” jest Stowarzyszeniem Ewangelicznej Pomocy Więźniom, działającym na terenie całej Polski, ale wchodzi w skład organizacji międzynarodowej Prison Fellowship. Krajową Prezes „Bractwa Więziennego” jest pani Bernardyna Wojtkowska. Asystentem […]

Niekochana miłość

kasia01

Dagmara Krzyżanowska Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe”. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. (Łk 14,16–18a) Św. Franciszek z Asyżu po swoim nawróceniu ubolewał, że Miłość nie jest kochana. Kiedy doświadczył tej Miłości, Jej tylko zaczął służyć, dał się Jej całkowicie ogarnąć i przemienić. Każdy, kto […]

Przerwać łańcuch zła

DSC_0092

O uzdrowieniu międzypokoleniowym, rekolekcjach i doświadczeniu wolności wewnętrznej z o. Józefem Witko OFM rozmawia Katarzyna Ciesielska Czym jest uzdrowienie międzypokoleniowe? Wierzymy, że Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Skoro jest jeden Bóg, ale trzy Osoby Boskie, zatem w Bogu istnieją relacje oparte na miłości i szacunku. Kiedy zatem Bóg stworzył człowieka, stworzył go na swój […]

Mamy cudownego Boga

meju2

o. Józef Witko OFM Konferencja wygłoszona 16 listopada 2013 r. w Toruniu w trakcie rekolekcji „Doświadczenie Ducha Świętego” Czy jesteś spragniony? Duch Święty został nam dany w sakramentach chrztu i bierzmowania. Jest On w nas, ale z jakiegoś powodu Go nie doświadczamy. Bliższe są nam inne doznania, takie jak: smutek, rozdrażnienie, gniew, złość, problemy, choroby. Trudno nam doświadczyć Jezusa, choć to Duch Święty […]

Nie bójcie się, jesteście wybranymi Pana!

DSC_6162

O ewangelizacji na ulicach Sao Paolo, życiu Ewangelią bez ograniczeń i… cudownym rozmnożeniu czekolady z ojcami Enrique Porcu i Antonello Cadeddu rozmawiają Marta Kalniuk i Anna Jakubowska Jak Ojcowie się spotkali i jak zaczęła się ta wspólna misja? o. Enrique: Spotkaliśmy się jako młodzi ludzie, mieliśmy około 20 lat. Odkryliśmy wspólnotę, w której pragnęliśmy przeżywać naszą młodość. Była to bardzo […]

Abym był z Tobą w wieczności

SONY DSC

O Słowie Bożym, budowaniu relacji z Panem, mszach o uzdrowienie i posłudze uwalniania z o. Marcinem Ciechanowskim OSPPE, egzorcystą archidiecezji częstochowskiej, rozmawiają Marta Kalniuk i Anna Jakubowska.   Jak Ojciec odkrył swoje powołanie? Czy wybór ten był od początku dla Ojca oczywisty? Na mojej drodze powołania wszystko zaczęło się od tego, że chodziłem na piesze pielgrzymki na Jasną Górę z Bydgoszczy […]

Głosić Słowo z całą odwagą

zmoca

Dagmara Krzyżanowska A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa (Dz 4,29-30). Pierwsi uczniowie Jezusa w obliczu rozpoczynających się prześladowań w Jerozolimie zgromadzili się, by jednomyślnie wołać do Boga o pomoc. Nie […]

Widziałem Ją! Teraz rozumiem wszystko!

Sunset on green Field Landscape

Agnieszka Kozłowska Choćby kto był najgorszy, jeśli tylko zgodził się nosić na sobie Cudowny Medalik – dać mu go i modlić się za niego, a przy sposobności dobrym słowem i przykładem starać się powoli przywieść go do ukochania Niepokalanej całym sercem i uciekania się do Niej we wszystkich trudnościach i pokusach. Kto się szczerze do Niepokalanej zacznie modlić, ten niebawem, a zwłaszcza […]

Drugie nawrócenie

ewa

Ewa Leszczełowska Na drodze duchowego wzrostu wyróżnia się trzy główne okresy: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie, które św. Tomasz z Akwinu porównuje z trzema okresami życia cielesnego: dzieciństwem, młodością i wiekiem dojrzałym. Na szczególną uwagę zasługują nie tylko dynamika każdego z tych etapów, ale również momenty przejściowe z jednego okresu życia duchowego do drugiego. Są to momenty przełomowe, bardzo często związane z przeżywaniem jakiegoś kryzysu. […]

MEDIA POSŁANIE


Instagram